วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คำตอบที่แท้จริงของชีวิต

                ในชีวิต มีคำถามเกิดขึ้นมากมายและคำถามก็มักจะมีมากกว่าคำตอบเสมอที่น่าสนใจคือ เราจะหยุดค้นหาเมื่อพบกับคำตอบที่ทำให้ตัวเองสบายใจ โดยที่คำตอบนั้นอาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงก็ได้
                เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ละวันนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ
เทรนเนอร์ จักรยาน ทําเอง  คงเป็นเหมือนข้อสอบที่ทุกคนจะต้องทำ ต้องเรียนรู้ และคงน่าเสียดายจริงๆ อย่างที่ว่า หากเราไม่เคยตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบชีวิตตัวเองว่าได้ สอบผ่าน เรื่องเหล่านั้นบ้างหรือยังและถ้ายัง ไม่ผ่าน จะมีหนทางใดบ้าง ที่ทำให้เราได้ฝึกฝน หรือพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิม
                ดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตตรงช่องว่างระหว่างการเกิดและการตายนั้น จะมีคำถามเกิดขึ้นระหว่างการเกิดและการตายนั้น จะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน และคำถามก็มักจะมีมากกว่าคำตอบเสมอที่น่าสนใจคือ เราจะหยุดค้าหา เมื่อพบคำตอบที่ทำให้ตัวเองสบายใจเท่านั้นโดยที่คำตอบนั้น อาจยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงก็ได้
                เหมือนกับทุกวันนี้ หากเราตั้งคำถามว่า อะไรคือบทสรุปความต้องการของชีวิต ฉันเชื่อว่าเราคงนึกถึงสิ่งที่เรียกว่า ความสุข กันทุกคน แต่นิยามความสุขที่เรานึกถึงนั้น น่าสนใจว่า
เทรนเนอร์ จักรยาน ทํา-เอง มันใช่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตหรือไม่ และเป็นไปได้มั้ย ที่ใครหลายๆคนซึ่งอาจรวมถึงตัวเรา อาจยังไม่เคยได้เข้าใกล้มันเลยด้วยซ้ำ เพราะความสุขที่แท้จริง คือสภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในใจเราเอง โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขทางวัตถุหรือปัจจัยภายนอกมากระตุ้นเร้าให้เกิดขึ้น เป็นธรรมชาติที่มีความสงบเรียบง่ายไม่หวือหวา ฉูดฉาด ซึ่งคนที่เป็นคนที่ผ่านการฝึกกระบวนการ รับ และ รู้ ของกายและใจ อย่างดีพอเท่านั้น ส่วนพวกเราซึ่งยังไม่เคยเข้าถึงการรับรู้ดังกล่าว ก็เลยพากันสร้างค่านิยมและแนวความคิดตามแต่ใจตัวเองเสียใหม่ ผิด หรือ ถูก ไม่รู้ รู้แต่เพียงเป็นข้อมูลที่ได้รับการโน้มน้าวต่อๆกันมา จนบางทีไม่เคยหยุดคิดว่า อาจเป็นความสุขปลอมๆยิ่งนานวันไป เทรนเนอร์ จักรยาน มือ-สอง ก็ยิ่งแยกแยะไม่ออก จนกระทั่งสุดท้าย เราอาจต้องกลายเป็นคนหนึ่งที่หลงผิดมีชีวิตปลอมๆ ไปโดยไม่ทันได้รู้ตัว
                ทุกวันนี้ เราได้ถูกป้อนข้อมูลให้เรื่องปกติกลายเป็นเรื่องที่ผิดปกติจนเคยชิน ริ้วรอยตามวัยกลายเป็นเรื่องที่เราต้องรีบแก้ไข ต้องรีบปกปิด ซื้อครีมบำรุงมาใช้หรือไม่ก็พึ่งพาศัลยกรรม
                เรามุ่งเน้น หรือให้ความสำคัญไปที่การต้องการเอาชนะธรรมชาติโดยลืมคิดว่าการพยายามทำความเข้าใจอย่างแท้จริงกับธรรมชาติ ก็คือสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน และยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ดูเหมือนว่า เราสามารถเอาชนะธรรมชาติ บางเรื่องได้จริง เลยยิ่งทำให้เราเชื่อเข้าไปใหญ่ว่า เราอาจเอาชนะได้กับทุกๆเรื่อง
เทรนเนอร์จักรยาน
                ในชีวิต มีคำถามเกิดขึ้นมากมายและคำถามก็มักจะมีมากกว่าคำตอบเสมอที่น่าสนใจคือ เราจะหยุดค้นหาเมื่อพบกับคำตอบที่ทำให้ตัวเองสบายใจ โดยที่คำตอบนั้นอาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงก็ได้
                เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ละวันนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ
เทรนเนอร์ จักรยาน ทําเอง  คงเป็นเหมือนข้อสอบที่ทุกคนจะต้องทำ ต้องเรียนรู้ และคงน่าเสียดายจริงๆ อย่างที่ว่า หากเราไม่เคยตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบชีวิตตัวเองว่าได้ สอบผ่าน เรื่องเหล่านั้นบ้างหรือยังและถ้ายัง ไม่ผ่าน จะมีหนทางใดบ้าง ที่ทำให้เราได้ฝึกฝน หรือพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิม
                ดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตตรงช่องว่างระหว่างการเกิดและการตายนั้น จะมีคำถามเกิดขึ้นระหว่างการเกิดและการตายนั้น จะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน และคำถามก็มักจะมีมากกว่าคำตอบเสมอที่น่าสนใจคือ เราจะหยุดค้าหา เมื่อพบคำตอบที่ทำให้ตัวเองสบายใจเท่านั้นโดยที่คำตอบนั้น อาจยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงก็ได้
                เหมือนกับทุกวันนี้ หากเราตั้งคำถามว่า อะไรคือบทสรุปความต้องการของชีวิต ฉันเชื่อว่าเราคงนึกถึงสิ่งที่เรียกว่า ความสุข กันทุกคน แต่นิยามความสุขที่เรานึกถึงนั้น น่าสนใจว่า
เทรนเนอร์ จักรยาน ทํา-เอง มันใช่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตหรือไม่ และเป็นไปได้มั้ย ที่ใครหลายๆคนซึ่งอาจรวมถึงตัวเรา อาจยังไม่เคยได้เข้าใกล้มันเลยด้วยซ้ำ เพราะความสุขที่แท้จริง คือสภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในใจเราเอง โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขทางวัตถุหรือปัจจัยภายนอกมากระตุ้นเร้าให้เกิดขึ้น เป็นธรรมชาติที่มีความสงบเรียบง่ายไม่หวือหวา ฉูดฉาด ซึ่งคนที่เป็นคนที่ผ่านการฝึกกระบวนการ รับ และ รู้ ของกายและใจ อย่างดีพอเท่านั้น ส่วนพวกเราซึ่งยังไม่เคยเข้าถึงการรับรู้ดังกล่าว ก็เลยพากันสร้างค่านิยมและแนวความคิดตามแต่ใจตัวเองเสียใหม่ ผิด หรือ ถูก ไม่รู้ รู้แต่เพียงเป็นข้อมูลที่ได้รับการโน้มน้าวต่อๆกันมา จนบางทีไม่เคยหยุดคิดว่า อาจเป็นความสุขปลอมๆยิ่งนานวันไป เทรนเนอร์ จักรยาน มือ-สอง ก็ยิ่งแยกแยะไม่ออก จนกระทั่งสุดท้าย เราอาจต้องกลายเป็นคนหนึ่งที่หลงผิดมีชีวิตปลอมๆ ไปโดยไม่ทันได้รู้ตัว
                ทุกวันนี้ เราได้ถูกป้อนข้อมูลให้เรื่องปกติกลายเป็นเรื่องที่ผิดปกติจนเคยชิน ริ้วรอยตามวัยกลายเป็นเรื่องที่เราต้องรีบแก้ไข ต้องรีบปกปิด ซื้อครีมบำรุงมาใช้หรือไม่ก็พึ่งพาศัลยกรรม
                เรามุ่งเน้น หรือให้ความสำคัญไปที่การต้องการเอาชนะธรรมชาติโดยลืมคิดว่าการพยายามทำความเข้าใจอย่างแท้จริงกับธรรมชาติ ก็คือสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน และยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ดูเหมือนว่า เราสามารถเอาชนะธรรมชาติ บางเรื่องได้จริง เลยยิ่งทำให้เราเชื่อเข้าไปใหญ่ว่า เราอาจเอาชนะได้กับทุกๆเรื่อง
เทรนเนอร์จักรยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น