วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความเครียดตัวกระตุ้นสำคัญ ที่ทำให้วัยทองเป็นมากขึ้น

                ความเครียดเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ ที่ทำให้อาการวัยทองเป็นมากขึ้น วิธีจัดการความเครียดที่แนะนำคือการออกกำลังกายที่ส่งผลดีทั้งด้านจิตใจและร่างกาย เช่น ชี่กง ไทชิ โยคะ เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ต้องจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหว ทำให้หัวใจไม่ฟุ้งซ่า
                ส่วนใหญ่อาการวัยทองจะเกิดขึ้นนานประมาณ
6 เดือน- 3 ปี แต่ก็มีบางรายที่มีอาการถึง 10 ปี ขาย ดั ม เบ ล แต่พบได้น้อย ในขณะที่บางคนสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้โดยไม่มีอาการใดๆ เลยก็มี ทั้งนี้ความรุนแรงของอาการวัยทองที่เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับของฮอร์โมนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ลักษณะนิสัยและทัศนคติการมองโลกก็มีส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะอาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ โดยพบว่าผู้หญิงกลุ่มที่มั่นใจในตัวเองสูง ประเภทยอมหักไม่ยอมงอ จะมีปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ ค่อนข้างมากเมื่อเข้าสู่วัยทอง หากสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศคติ เรียนรู้ที่จะผ่อนคลายปล่อยวางได้ ท่า ยก ดั ม เบ ล อาการก็จะดีขึ้นตามลำดับจนไม่ต้องใช้ยาในที่สุด ในรายที่มีอาการเล็กๆน้อยๆ แนะนำให้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่อาจทำให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลง เช่น อาการร้อนวูบวาบจะเป็นมากขึ้นในช่วงหน้าร้อน ควรเลือกใส่เสื้อผ้าที่บางเบาใส่สบาย หรืออยู่ในห้องแอร์ รมทั้งงดอาหารสจัดลดกาแฟและบุหรี่ เป็นต้น
                การรักษาอาการวัยทองในรายที่มีอาการมากประกอบด้วยการรักษาด้วยยาหรือฮอร์โมนในเลือดไม่ให้แกว่งมากเกินไป ช่วยให้สภาพจิตใจและอารมณ์มั่นคงขึ้น เมื่อสามารถควบคุมอาการได้ในระดับหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การจัดการความเครียด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้อาการวัยทองเป็นมากขึ้น วิธีจัดการความเครียดที่แนะนำคือ การออกกำลังกายที่ส่งผลดีด้านจิตใจและร่างกาย เช่นชี่กงไทชิ โยคะ เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ต้องจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหว ทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน โดยฝึกร่วมกับการฝึกปฏิบัติทางจิต
วิธี ยก ดั ม เบ ล ได้แก่ การฝึกสมาธิวิปัสสนา ซึ่งจะช่วยให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ด้านลบ รู้จักปล่อยวาง รับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น

ผู้ชายวัยทองต่างกับผู้หญิงวัยทองอย่างไร
                ผู้จะพบอาการวัยทองน้อยกว่าผู้หญิง เนื่องจากธรรมชาติของผู้หญิงเมื่อรังไข่เริ่มหยุดทำงานอายุประมาณ
50 ปี ฮอร์โมนเพศจะลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แต่สำหรับผู้ชายฮอร์โมนเพศชายจะนิ่งเป็นปกติตั้งแต่อายุ 25-70 ปี หรือพูดง่ายๆก็คือฮอร์โมนของผู้ชายจะไม่ค่อยแกว่ง มีพบบ้าองในผู้ชายที่มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งอาจทำให้ฮอร์โมนเพศตกลงชั่วคราว แต่พบไม่บ่อยเท่าผู้หญิง ดัมเบล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น