วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แมมโมแกรม ทางรอดจากมะเร็ง

                มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศพัฒนา และกันดับ  1 ในประเทศที่มีเศรษฐานะปานกลางและต่ำ จากสถิติขององค์การอนามัยโลกล่าสุดระบุว่า ในปี ค.ศ.2012 ที่ผ่านมา มะเร็งเต้านมคร่าชีวิตมนุษย์ไปทั้งสิ้น 521000 รายทั่วโลก
                การศึกษาระดับนานาชาติซึ่งตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ระบุว่า ผู้หญิงวัย
50-69 ปีที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีตรวจเอกซเรย์เต้านม เทรนเนอร์ จักรยาน ทํา-เอง มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับการตรวจ 40% ราบงานชิ้นนี้เป็นผลงานการทำวิจัยของผู้เชี่ยวชาญจาก 16 ประเทศทั่วโลกโดยศึกษาจากรายงานการทดลองทางคลินิกแบบเปรียบเทียบจำนวน 11 ชิ้น และเป็นรายงานแบบสังเกตพบ 40 ชิ้น
                ในรายงานกล่าวว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง
50-69 ปี หรือแม้แต่ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 70-74 ปี ก็ยังได้ประโยชน์จากการเอกซเรย์เต้านม (เดิมที่มีคนกล่าว่าไม่ได้ประโยชน์) อย่างไรก็ตามในรายงานการวิจัยระบุว่ามีหลักฐานเพียงไม่กี่ชิ้นที่สนับสนุนการตรวจแมมโมแกรมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงวัย 40 ปีกว่าๆ  เทรนเนอร์ จักรยาน มือ-สอง
                การศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นว่า ผลดีของแมมโมแกรมมีมากว่าผลเสีย ซึ่งหมายรวมถึงผลบวกลวง การวินิจฉัยมะเร็งเกินความเป็นจริง (ทำให้ต้องตัดชิ้นเนื้อตรวจมากกว่าที่ควร) และการเกิดมะเร็งจากการฉายรังสีตรวจมากเกินจำเป็น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานชี้ว่าการตรวจแมมโมแกรมนั้นมีประสิทธิภาพ แต่นักวิจัยก็ยังคงต้องทำการวิจัยหาวิธีอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมต่อไป เช่าการสร้างภาพเต้านมแบบตัดแยกออกเป็นแว่นๆ ในระบบดิจิตัล เป็นต้น
                ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยวหังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกได้ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมสามารถช่วยให้รอดตายได้ เพราะการตรวจด้วยวิธีนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการวินิจฉัยหามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่ม จึงลดอัตรารเสียชีวิตลงได้
เทรนเนอร์ จักรยาน มือสอง

วัยทองต้องดูแล
                วัยทอง คือช่วงวัยที่รังไข่หยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน ทำให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น มีอาการร้อนวูบวาบ คลื่นไส้วิงเวียน ช่องคลอดแห้ง หงุดหงิดง่าย และกระดูกพรุน เป็นต้น วิธีรับมือวัยทองที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่เราปฏิบัติกันเป็นประจำในชีวิตประจำวันคือการดูแลเรื่องโภชนาการ ควรรับประทานอาหารที่เส้นใยสูงและแคลเซียมสูง ไขมันต่ำร่วมกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจร่างกายประจำปี
เทรนเนอร์จักรยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น