วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สร้างกุศลเรียกสุข

ทำบุญทำทาน สร้างกุศลและความเป็นมงคลให้กับชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นการทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์และมีความสุขอย่างได้ผลดียิ่ง และกระนั้นก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ชอบทำบุญหรือทำบุญเท่าไรก็ไม่เคยเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเลย และยังมีข้อคำถามอีกว่า การทำบุญทำกุศลนั้น มันให้ผลดีตอบแทนกลับมาจริงหรือ
                เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า การทำบุญทำกุศลนั้นสามารถเรียกความสุขได้ เทรนเนอร์ จักรยาน ทํา-เอง เพราะบุญกุศลนั้นคือรูปแบบหนึ่งของสิ่งดีๆ คือตัวแทนของการทำความดี และตามกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นการทำสิ่งดีๆ การคิดสิ่งดีๆ ย่อมช่วยดึงสิ่งดีๆมาสู่เรา ดังนั้นกาที่เราหมั่นทำความดี คิดดี ทำบุญด้วยใจอันผ่อนแผ้วอยู่เสมอก็เท่ากับว่าเรากำลังคลุกคลีอยู่กับโลกแห่งความดี ใช้ชีวิตส่วนใหญ่โดยมีแนวคิดแห่งความสุขมาเจือปนอยู่ตลอด แบบนี้ก็ย่อมเป็นวิธีดึงความสุขเข้าหาตัวได้อย่างดี
                บุญกุศลนั้นแท้จริงคือ กุศลโลบายชนิดหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้มนุษย์หมั่นทำเพื่อรักษาตนเองให้มีความสุขเสมอไป เทรนเนอร์ จักรยาน มือ-สอง แน่นอนว่าพระองค์ทรงตรัสรู้เห็นถึงพลังแห่งความคิดบวกและพลังแห่งการดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตเช่นกัน ดั่งคำว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ซึ่งไม่ได้มีความหมายแค่ว่า ทำดีเดี๋ยวก็ได้ดี ทำชั่วเดี๋ยวก็ได้ชั่ว แต่มันมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น
                ที่ทำว่าทำดีแล้วได้ดี หมายความว่า การหมั่นทำดีหมั่นพาใจไปสู่เรื่องดี เกี่ยวข้องกับเรื่องดีๆก็ย่อมดึงดูดให้เรื่องดีๆ เกิดกับเรา และนอกจากนี้เมื่อเราใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับบุญกุศล การทำดีก็ย่อมได้ใกล้ชิดคนดี คนที่มีใจงดงาม แบบนั้นก็ย่อมทำให้เราได้อยู่ในสังคมที่ดี มีแต่ความเมตตากรุณา เทรนเนอร์ จักรยาน มือสอง เกื้อกูลพึ่งพิงอาศัยกัน คอยมอบความปรารถนาดีให้กัน นี่จึงถือเป็นกุศโลบายที่เหนือชั้นยิ่ง และไม่ใช่การงมงายเรื่องเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด
                คนจำนวนมากไม่เชื่อคำว่าทำดีได้ดี เพราะมัวแต่คิดในแง่เหนือธรรมชาติ ว่าพอทำดีแล้วเทวดากับสวรรค์จะดลบันดาลให้เกิดเรื่องดีๆและพอมันไม่เกิดเรื่องดีก็คิดว่าไม่จริง ซึ่งถือเป็นการมองที่ผิดประเด็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสิ่งดีเกิดเพราะเราทำเราจึงได้ขอเพียงให้ทำอย่างตั้งใจและคิดบวกโดยไม่เอาแต่จับผิด

                การคิดแบบจับผิดนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า มันคือความคิดเชิงลบชนิดหนึ่ง ความสุขที่แท้นั้นต้องมาจากใจที่กระจ่าง ไม่ใช่มาจากใจที่ติดเต็มไปด้วยพันธนาการแห่งความเชื่ออันงมงาย  เทรนเนอร์จักรยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น