วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

เจาะลึกรองเท้ากีฬา


                ฉบับก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงรองเท้าวิ่งและรองเท้าเทนนิส ซึ่งรองเท้าวิ่งในที่นี้หมายถึงรองเท้าที่ใช้หลับ การวิ่งระยะกลางแระยะทางไกล มิใช่รองเท้าที่ใช้วิ่งระยะสั้นซึ่งพื้นที่บางมากและหนักเบา ในฉบับนี้ได้กล่าวถึง ความแตกตางระหว่างรองเท้ากีฬาทั้ง 2 ชนิด เพิ่มความเข้าใจถึงลักษณะของรองเท้าและผลที่เกิดขึ้น ต่อการใช้งานรองเท้ากีฬาทั้ง 2 ชนิด ขาย เทรนเนอร์ จักรยาน
                รองเท้าวิ่งกับรองเท้าเทนนิสต่างเป็นรองเท้ากีฬา จะมีส่วนต่างๆที่เหมือนกันได้แก่ พื้นชั้นนอกของรองเท้า พื้นที่ชั้นกางของรองเท้า พื้นที่ชั้นในของรองเท้า ส่วนที่สำหรับนิ้วเท้า ส่วนบนบริเวณหน้าเท้า ลิ้นของรองเท้า ส่วนที่หุ้มรอบข้อเท้า ส่วนที่รองเอ็นร้อยหวาย และส่วนแข็งหุ้มบริเวณส้นเท้า
                อย่างไรก็ตามแม้รองเท้าวิ่งกับรองเท้าเทนนิสจะมีส่วนที่เหมือนกัน แต่คุณสมบัติในส่วนก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะได้อธิบายแยกเป็นส่วนๆต่อไป
                พื้นชั้นนอกของรองเท้า : จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยทั่วไปรองเท้าวิ่งจะมีพื้นส่วนนี้ที่เป็นยางที่แข็งกว่าในรองเท้าเทนนิส เพื่อความคงทนที่เกิดจากการวิ่งบนพื้นที่ขรุขระ เทรนเนอร์จักรยาน ราค รวมทั้งในพื้นที่ส่วนนี้ยังมี ส่วนที่หนายื่นออกมาเป็นปุ่มหรือกับสนามและพื้นเรียบมีแค่ลายก้างปลาที่ฝังรองเท้าในฉบับที่แล้วเอลดแรงเสียดสีของรองเท้ากับคอร์ทเทนนิสในขณะที่มีการเล่น การวิ่ง และการสไลด์เข้าหาบอลหรือสไลด์เข้าหาลูกเทนนิส
                พื้นชั้นกลางของรองเท้า :  เป็นพื้นยางที่นิ่มกว่าในส่วนยางของพื้นด้านนอกส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่รับแรงกระแทกจากพื้นให้ไปถึงที่เท้าให้น้อยลงที่สุดและช้าลงในรองเท้าวิ่งจะมีส่วนส้นเท้าที่หนากว่าปลายเท้าในรองเท้าเทนนิสจะมีส่วนส้นที่หนากว่าปลายเท้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งอธิบายได้การวิ่งระยะไกลโดยทั่วไปจะเป็นการวิ่งแบบ เฮลโท รันนิ่ง ราคา เทรนเนอร์ จักรยาน  กล่าวได้ว่า ส้นเท้าจะกระทบพื้นก่อนหลังจากนั้นเท้าจะสัมผัสพื้นเต็มฝ่าเท้าก่อน หลังจากนั้น จะมีการงอนิ้วเพื่อส่งตัวในก้าวต่อไป ซึ่งต่างจากการวิ่งในการวิ่งในสนามเทนนิสมีลักษณะไม่แน่นอนมีทั้งการวิ่งไปด้านหน้า วิ่งไปข้างหลังวิ่งไปด้านข้างซ้าย และวิ่งไปด้านขวา การสไลด์เท้าในช่วงหยุดก่อนตีลูกซึ่งพื้นชั้นกลางของรองเท้าจึงถูกออกแบบมาให้มีระดับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเอความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวทุกทางทุกทิศทางดังที่กล่าวมา
                พื้นชั้นในของร้องเท้าพื้นชั้นในของนิ้วเท้าส่วนของที่หุ้มรองเท้าส่วนที่รองเอ็นร้อยหวายส่วนแข็งบริเวณส้นเท้าจะถูกออกแบบคล้ายกับรองเท้ากีฬาทั้ง 2 ชนิดพื้นด้านในของรองเท้าจะเป็นแผ่นยางบางนุ่มมีความยืดหยุ่น เทรนเนอร์จักรยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น